Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаПренос станарског права након смрти последњег носиоца станарског права или његовог исељења из стана
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-45
Важење: /
Сврха: Пренос станарског права
Рок: /