Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИздавање грађевинске дозволе
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-29
Важење: Две године од дана правоснажности решења и у том року се мора почети са извођењем радова и др. случајеви, у складу са чл. 140 Закона
Сврха: Добијање грађевинске дозволе
Рок: Пет радних дана