Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаПоништај правоснажног решења о експропријацији
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-48
Важење: /
Сврха: Повраћај земљишта због непривођења намени
Рок: 30 дана од дана комплетирања захтева, односно достављања све потребне документације