Јавни позив за учешће у програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2020. години

Рок: 
Рок: 23. фебруар 2021. године
Институција: 
Развојна агенција Србије

Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно мера интервенција које се односе на:
•    Консултантску подршку за активности извозног маркетинга
•    Анализа тржишта и производног асортимана Корисника ради извоза на циљана тржишта;
•    Израда анализе пласмана производа, укључујући private label дистрибутивне канале;
•    Израда маркетинг плана и идентификација дистрибутивних канала на циљаном тржишту и успостављање контаката са дистрибутерима;
•    Израда плана брендирања производа према циљаном тржишту;
•    Маркетиншке активности на промоцији бренда или производа Корисника предвиђене планом маркетинга или планом брендирања;
•    Дизајн и редизајн производа, паковања и амбалаже ради прилагођавања регулаторним захтевима циљаног тржишта или анализи тржишта и маркетинг плану или плану брендирања.
•    Излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
•    Излагање на међународним сајмовима из области дрвне и прехрамбене индустрије, на циљаном тржишту;
•    Посета купцу или дистрибутеру у оквиру компанијске мисије;
•    Учешће на online сајмовима, вебинарима и догађајима из области дрвне и прехрамбене индустрије;
•    Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
•    Трошкови атеста, хомологације, сертификације производа и производних процеса потребних за пласман производа на циљаном тржишту;
•    Трошкови улиставања производа у трговинске ланце на циљаном тржишту.
•    Консултантску подршку за унапређење извозних способност
•    Стицање знања у вези са продајом на иностраном тржишту/online продајом;
•    Финансијско управљање;
•    Калкулација цена производа и трошкова извоза;
•    Стицање знања у вези са правним/царинским/пореским аспектима пословања на иностраном тржишту.
•    Унапређење производних способности
•    Развој новог производа према захтевима циљаних тржишта;
•    Набавка  специфичне опреме у циљу повећања извоза на циљана тржишта.

Опширније