Јавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње

Рок: 
до утрошка средстава
Институција: 
РАС

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata.
 
Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1.    da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
2.    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
3.    da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
4.    da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće;
5.    da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa i da je projekat i dalje u fazi realizacije.

Опширније