Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години – ИПА 2013

Рок: 
11. септембар 2018. године
Институција: 
Национална служба за запошљавање

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука1, или
- реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано посебним законом или правилником, или
- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке.

Опширније