Jавни позив за пријаву пројектаза Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину

Рок: 
Рок за подношење пријаве пројекта је15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, (до 25. фебруара 2015. године)
Институција: 
Министарство привреде Републике Србије

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта. Уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат. За реализацију Програма за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину предвиђена су средства у висини од 166.430.000 динара. Наведени износ средстава опредељује се за реализацију: 1) мера опремања пословних зона у циљу привлачења инвестиција 2) мера унапређења инфраструктурних капацитета у циљу привлачења инвестиција.

Министарство привреде  учествује у финансирању реализације пројекта у износу до 50% од укупне вредности пројекта, док се преостала средства обезбеђују из буџета Подносиоца пријаве. Уколико се пријављује пројекат чија је реализација започета, а спроводи се у више етапа, Подносиоцу пријаве се као финансијско учешће за наставак реализације следеће, односно нове етапе у реализацији тог пројекта признаје вредност претходног учешћа, за етапу пројекта који се пријављује.

Општи циљ Програма је подршка развоју привреде и стварање повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварање нових радних места. Специфични циљеви Програма су: 1) унапређење привредног капацитета јединица локалне самоуправе кроз развој пословних зона; 2) обезбеђење саобраћајне доступности пословне зоне и функционално интегрисање пословне зоне у окружење (прикључење на комуналну, електроенергетску, енергетску и осталу инфраструктуру) и реализација других пројеката у циљу привлачења инвестиција.

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу– Пријава пројекта за Програм за подршку унапређења привредног амбијента у циљу привлачења инвестиција за 2015. годину, који се преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства, број: 011/333-4247 и 011/333-4132.