Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре

Рок: 
7. март 2023. године
Институција: 
Министарство привреде

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре предвиђена су средства у висини од 790.715.000,00 динара. Наведени износ средстава опредељује се за реализацију:
1.    мере инфраструктурног опремања зона пословања и повезивања зона пословања са окружењем (у даљем тексту: Мера 1);
2.    мере унапређења инфраструктурних капацитета у циљу развоја туризма и других привредних делатности (у даљем тексту: Мера 2).

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат  

Подносилац пријаве може поднети по једну пријаву пројекта за сваку меру Програма.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних пројеката у области саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објеката - зграда и остале инфраструктуре у зони пословања и инфраструктуре која обезбеђује повезивање зоне пословања са окружењем.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних  пројеката у области саобраћајне, комуналне електроенергетске, енергетске инфраструктуре, пројеката уређења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

Опширније