Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора

Рок: 
19. јануар 2018. године
Институција: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора, са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину, у складу са Правилником и овим Јавним позивом.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројекта.

Опширније