Јавни позив за доделу средстава за подршку у примени напредних технолошких решења у области друмског транспорта и саобраћаја у јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије

Рок: 
до утрошка средстава
Институција: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Јавни позив је распосан за доделу средстава за подршку у примени напредних технолошких решења у области друмског транспорта и саобраћаја у јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Право на коришћење бесповратних средстава има јединица локалне самоуправе која:  
-    испуњава услове прописане овим програмом,
-    приложи елаборат којим је предвиђена имплементација пројекта који доприноси испуњењу циљева дефинисаних Програмом.
Јединица локалне самоуправе може поднети једну пријаву на јавни конкурс. Пријава на конкурс не може бити заједнички поднета од стране више јединица локалне самоуправе.

Опширније