Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години

Рок: 
31. децембар 2021. године
Институција: 
Министарство привреде

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:
- куповину опреме/возила (новог или половног, не старијег од пет година);
- текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;       
- оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Опширније