Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години

Рок: 
31. децембар 2021. године
Институција: 
Министарство привреде

Средства опредељена Програмом намењена су за:
-    куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности;
-    куповину нових или половних (не старијих од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње. Средства се не могу користити за набавку ручног алата, односно лаког теретног возила врста Н1;
-    трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;
-    набавку софтвера и рачунарске опреме.

Опширније