Јавни позив у форми изазова – примена принципа циркуларне економије

Рок: 
1. фебруар 2021. године
Институција: 
Програм Уједињених нација за развој и Министарство заштите животне средине

Расписан је јавни позив у форми изазова за прикупљање предлога иновативних и исплативих пројеката, пословних модела и техничких решења за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, на нивоу локалних заједница, применом принципа циркуларне економије.

Предложена решења истовремено би требало да имају потенцијал да остваре и друге друштвене, економске и еколошке користи за заједницу и њене грађане.

На јавни позив могу да се пријаве градови, општине, јавна комунална предузећа, привредни субјекти и организације цивилног друштва.

Опширније