Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослвених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години – ИПА 2013

Рок: 
11. јун 2018. године
Институција: 
Национална служба за запошљавање

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- вишкови запослених и
- дугорочно незапослени

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
- 150.000,00 динара по лицу, у првој и другој групи ЈЛС;
- 200.000,00 динара по лицу, у трећој групи ЈЛС;
- 250.000,00 динара по лицу, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Опширније