Јавни позив ЛС – Подршка за успостављање или унапређење система финансијског управљања и контроле и/или функције интерне ревизије

Рок: 
10. март 2023. године
Институција: 
СКГО

У оквиру Програма Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ објављен је јавни позив који обухвата конкурсе у две области за избор корисничких локалних самоуправа за пружање директне подршке, и то:
•    Конкурс за пружање стручне подршке ЛС за успостављање/унапређење система финансијског управљања и контроле (ФУК): подразумева стручну/техничку подршку кроз непосредан рад са појединачном ЛС, која треба да резултира успостављањем/унапређењем система ФУК у корисничким ЛС у складу са Законом о буџетском систему и другим применљивим прописима
•    Конкурс за пружање стручне подршке ЛС за успостављање/унапређење функције интерне ревизије (ИР): подразумева стручну/техничку подршку кроз непосредан рад са појединачном ЛС, која треба да резултира успостављањем/унапређењем функције ИР у корисничким ЛС у складу са Законом о буџетском систему и другим применљивим прописима.

Опширније