ЈАВНИ ПОЗИВ локалним самоуправама за подношење предлога пројеката социјалног становања и активне инклузије осетљивих група

Рок: 
1. фебруар 2021. године
Институција: 
Европска унија и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге

Европска унија и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’ објављују јавни позив јединицама локалне самоуправе за подношење предлога пројеката подршке социјалном становању и активној инклузији.

Циљ овог јавног позива је да се у 20 локалних самоуправа обезбеди стамбена подршка за 500 породица са најмање 1.500 чланова на одржив и одговоран начин, кроз изградњу вишепородичних зграда и породичних кућа и куповину, реконструкцију и адаптацију станова и кућа. Уз стамбена решења обавезне су и пратеће мере активне инклузије за 1.000 корисника, које подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и приступ различитим услугама социјалне заштите.

Опширније