Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АПВ за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера

Рок: 
до утрошка средстава, а најкасније до 1. децембра 2023. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Циљ конкурса је јачање привредног и економског потенцијала ЈЛС-а путем реализације и промоције научно-истраживачких, културних, историјских, традиционалних манифестација и конференција регионалног карактера.

Намена средстава по позиву обухвата:

-    Научно-истраживачке конференције;
-    Етнографске манифестације;
-    Неговање културне баштине;
-    Неговање старих обичаја и заната;
-    Обележавање важних историјских догађаја;
-    Гастрономске фестивале;
-    Манифестације из области агротуризма, руралног и винског туризма;
-    Друге догађаје регионалног карактера и значаја.

Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају све јединице локалне самоуправе (општине и градови) са подручја АП Војводине, самостално или у партнерству са другим организацијама/установама/удружењима грађана, односно организације/установе/удружења грађана које конкурушу заједно са ЈЛС.

Опширније