Јавни конкурс за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа

Рок: 
до утрошка средстава, а најкасније до 15. децембра 2023. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за здравство

Покрајински секретаријат за здравство финансираће односно суфинансираће у 2023. години изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у складу са законом и планом мреже здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржавање просторија, медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, укључујући и потребну пројектну документацију, изузев трошкова текућег одржавања објеката и просторија и текућег сервисирања медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, са укупно 1.965.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, основане средствима у јавној својини.

Опширније