Јавни конкурс за финансирање посебног програма афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

Рок: 
1. јул 2021. године или до утрошка средстава
Институција: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Јавни конкурс је намењен васпитно образовним установама (предшколске установе, основне и средње школе) и високошколским установама са територије Аутономне покрајине Војводине. На основу јавног конкурса финансираће се пројекти и програми који имају за циљ унапређење школског и универзитетског спорта, проширење понуде школских спортских секција и школских и универзитетских спортских такмичења. Уколико се програм реализује у партнерству са спортским и невладиним организацијама са територије АП Војводине, подносилац доставља и споразум о партнерству.

Опширније