Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. години

Рок: 
17. фебруар 2023. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години, по овом конкурсу доделиће укупно 260.000.000,00 динара за финансирање, односно суфинансирање програма, мера и активности, за подстицај и развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга социјалне заштите, што подразумева:

  • ­дневне услуге у заједници ‒ као што су дневни боравак, помоћ у кући и свратиште, уз активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;
  • ­услуге подршке за самосталан живот ‒ као што су становање уз подршку, персонална асистенција ‒ које се пружају појединцу да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да би могао да води активан и самосталан живот у друштву;
  • ­саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони и друге саветодавно-терапијске услуге; едукативни кампови за децу и младе у циљу превенције социјалне искључености.
  • ­услуге смештаја подизањем и стандардизацијом квалитета услуга које се пружају корисницима на смештају.

Право учешћа на конкурсу имају:
1.    установе социјалне заштите чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине
2.    пружаоци услуга социјалне заштите – удружења грађана ‒ уписани у регистар у надлежном органу за програме који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине.

Опширније