Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода

Рок: 
19. јануар 2018. године
Институција: 
Управа за капитална улагања АПВ

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода.

Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђење стабилног, сигурног и дугорочног снабдевања водом, заштита и побољшање квалитета воде и животне средине уопште, смањење ризика по јавно здравље и унапређење квалитета живота становништва, подршка руралном развоју, стварање предуслова за одрживи друштвени и економски развој и смањење регионалних диспаритета у Аутономној покрајини Војводини.

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине. Средства не могу да буду коришћена за финансирање и суфинансирање изградње кућних прикључака.

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке радова.

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на јавни конкурс.

Опширније