Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре

Рок: 
19. јануар 2018. године
Институција: 
Управа за капитална улагања АПВ

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Специфични циљеви јавног конкурса су обезбеђивање стабилног, сигурног и дугорочног одвијања саобраћаја, побољшање безбедности свих учесника у саобраћају, подршка руралном развоју, стварање предуслова за одрживи друштвени и економски развој и смањење регионалних диспаритета у Аутономној покрајини Војводини.

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање изградње, реконструкције, санације, ојачања коловозне конструкције, рехабилитације и појачаног одржавања саобраћајних површина у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине. Под саобраћајним површинама се подразумевају посебно уређене површине за одвијање свих или одређених видова саобраћаја или мировање возила.

Дозвољено је подношење пријава за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке радова.

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на јавни конкурс.

Опширније