Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности

Рок: 
19. јануар 2018. године
Институција: 
Управа за капитална улагања АПВ

Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности на територији Аутономне покрајине Војводине.

Специфични циљеви јавног конкурса су стварање услова за рационално коришћење енергије, побољшање енергетске ефикасности, смањење потрошње енергије за грејање, хлађење, вентилацију, припрему санитарне топле воде и електричне енергије, смањење емисије штетних гасова (угљен-диоксида, сумпор-диоксида, азотних оксида итд), повећање учешћа обновљивих извора енергије у укупном енергетском билансу Аутономне покрајине Војводине.

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, адаптације и санације јавне расвете, реконструкције, санације и адаптације постројења за производњу топлотне енергије у јавној својини, реконструкције, санације и адаптације термичких омотача и термотехничких система у објектима у јавној својини и изградњу постројења за коришћење обновљивих извора енергије у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине.

Дозвољено је подношење пријаве за пројекте за чију реализацију није покренут поступак јавне набавке радова.

Право учешћа на јавном конкурсу имају јединице локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на јавни конкурс.

Опширније