Јавни конкурс за доделу средстава за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова ЕУ

Рок: 
20. април 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за финансије

Право учешћа на Јавном конкурсу има правно лице (субјект) чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине под условом да је уговорна страна на пројекту, односно да је носилац пројеката или партнер на пројекту и да није директни или индиректни корисник буџета АП Војводине.

Субјект може да конкурише искључиво за средства која му недостају за суфинансирање сопственог буџета на пројекту, а не и буџета других партнера на пројекту. Субјекту се може доделити максимално 4.000.000,00 динара по овом јавном конкурсу и један субјект може да поднесе више од једне пријаве. За индиректне кориснике буџета локалне саомуправе пријаву подноси надлежна јединица локалне самоуправе.

Опширније