Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом у 2023. години

Рок: 
16. март 2023. године
Институција: 
Министарство заштите животне средине

Предмет овог јавног конкурса је додела средства јединицама локалних самоуправа за суфинансирање реализације пројеката изградње система управљања отпадом у 2023. години, који обухватају активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних самоуправа, које нису у могућности да самостално финансирају реализацију пројеката изградње система управљања отпадом на својој територији.

Опширније