Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Рок: 
9. март 2023. године
Институција: 
Министарство правде

Циљ Јавног конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (у даљем тексту: Јавни конкурс) је избор субјеката чије ће пројекте Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (у даљем тексту: Комисија) предложити Влади ради доделе средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сви носиоци пројеката (физичка лица, правна лица, органи, организације, јавне установе, предузетници, удружења, фондови, хуманитарне организације) којима се остварује јавни интерес у области здравства, културе, просвете, хуманитарног рада и сл. који ће се реализовати у 2023. години.

Подносилац пријаве може учествовати на Јавном конкурсу само за један пројекат.

Опширније