Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предзетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине

Рок: 
19. фебруар 2024. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка женском предузетништву кроз реализацију иновативних идеја, унапређење пословног процеса, подстицање запошљавања и свеобухватне дигиталне трансформације у АП Војводини.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или рачунарске опреме или софтвера или услуге у 2024. години и то која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 19. априла 2023. године до дана закључења Јавног конкурса.

Опширније