Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисањ трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2018. години

Рок: 
19. новембар 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Средства се одобравају за субвенционисање трошкова реализације пројеката којима се:
- Развија/унапређује заједнички производ/услуга
- Развијају информациона и комуникациона технолошка решења
- Организују стручне студијске посете, конференције и радионице искључиво едукативног карактера и учешће на домаћим и међународним сајмовима.
Висина одобрених средстава може бити у износу од најмање 100.000,00 динара до највише 800.000,00 динара, без ПДВ-а. Субвенционисани износ за реализацију пројекта се одобрава у висини од 50 одсто укупне вредности пројекта, без ПДВ.

Право и услови учешћа на Јавном конкурсу су дефинисани Правилником о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2018. години, који се преузима на интернет презентацији Секретаријата.

Опширније