Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

Рок: 
13. април 2023. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 6.000.000,00 динара за пријаву за Компоненту 1, односно 10.000.000,00 динара за пријаву за Компоненту 2, у оба случаја без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Под Компонентом 1 подразумева се набавка нове опреме за сва привредна друштва која испуњавају услове Конкурса.

Под Компонентом 2 подразумева се набавка нове опреме за привредна друштва која су потенцијални или постојећи локални добављачи мултинационалних компанија1 , чијом се куповином значајно повећава међународна конкурентност привредног друштва и могућност укључивања у међународне ланце добављача и која је неопходна за успостављање новог или проширивање постојећег комерцијалног ангажмана са мултинационалном компанијом.

Опширније