Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Рок: 
до утрошка средстава, а најкасније до 1. новембра 2023. године
Институција: 
Министарство за бригу о селу

Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма сматра се кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу. Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом су пунолетни држављани Републике Србије који немају навршених 45 година живота и припадају следећим категоријама: појединац, самохрани родитељ, брачни пар, ванбрачни партнери. Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом.

Опширније