Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва

Рок: 
до утрошка средстава
Институција: 
Министар без портфеља задужен за иновације и технолошки развој

Средства су опредељења за следеће мере:
1)    Максималан износ од 23.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја иновација и иновационог предузетништва, на националном и локалном нивоу;
2)    Максималан износ од 20.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за организацију манифестација које доприносе промоцији и популаризацији иновација и иновационог предузетништва, на националном и локалном нивоу;
3)    Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ промоција иновација у функцији подизања ефикасности и унапређења процеса рада у предузећима и другим субјектима у Републици Србији;
4)    Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за израду и спровођење истраживања о стању, проблемима и перспективама иновационог екосистема у Републици Србији;
5)    Максималан износ од 10.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за израду штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији и популаризацији иновација и иновационог предузетништва у широј популацији;
6)    Максималан износ од 5.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за спровођење пројеката чији је циљ дигитализација уживања културног, уметничког и духовног наслеђа Србије и српског народа.

Право на коришћење бесповратних средстава има организација која конкурише самостално или организација која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе, а која:
1)    испуњава услове прописане овим програмом и
2)    поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију мере за коју конкурише.

Опширније