Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

Рок: 
30. март 2023. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за:

A) Намене извођења радова и то за:
-    суфинансирање постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја на уласку у насељена места;
-    суфинансирање постављања брзинских дисплеја на на уласку у насељена места;
-    суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) раскрсница;
-    суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) пешачких прелаза.

Б) Намене израде техничке документације и то за:
-    техничко регулисање саобраћаја на државним путевима у насељеним местима (дефинисани одлуком скупштине ЈЛС - члан 6, став 5 Закона о јавним путевима);
-    опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) раскрсница;
-    опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) пешачких прелаза.

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Опширније