Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори

Рок: 
16. новембар 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за:
- суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја у зонама школа и зонама успореног саобраћаја;
- суфинансирање постављања брзинских дисплеја у насељеним местима;
- суфинансирање опремања светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) раскрсница и пешачких прелаза у насељеним местима.

Укупан износ за расподелу средстава је 20.891.448,37 динара, од чега за прву намену минимално 1.600.000,00 динара, за другу намену минимално 800.000,00 динара и за трећу намену укупно 15.000.000,00 динара.

Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројеката у износу од максимално 80% вредности инвестиције. Максимални износ средстава која се додељују по једном пројекту за прву намену је 800.000,00 динара; за другу намену је 400.000,00 динара и за трећу немену је 3.000.000,00 динара.

Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом по намени.

Опширније