Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АПВ за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018. годину

Рок: 
26. новембар 2018. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Намена средстава:
1. Успостављање хотспот локација у општинама и градовима у АПВ које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету
2. Успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре у школама за увођење е-наставе (Паметна школа)
3. Увођење система видеонадзора у васпитно-образовним установама и установама студентског стандарда у циљу повећања безбедности ученика, студената и наставно-образовног особља, као и заштите објеката (Безбедна установа)
4. Успостављање система видео надзора на раскрсницама ради побољшања безбедоности саобраћаја и грађана – градска видеонадзорна мрежа

Укупна средства намењена за ове намене износе 15.238.669,54 динара, при чему:
1) За успостављање хотспот локација тражена средства не могу бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији. Општина или град може конкурисати за највише пет хотспот локација.
2) За успостављање информационо-комуникационе инфраструктуре у школама за увођење е-наставе тражена средства не могу бити већа од 1.500.000,00 динара. За набавку рачунарске опреме у оквиру ове тачке (рачунари са мониторима) средства не могу бити већа од 400.000,00 динара.
3) За успостављање система видеонадзора у васпитно-образовним установама и установама студентског стандарда ради повећања безбедности ученика, студената и наставно-образовног особља, као и заштите објеката, тражена средстав по образовној установи не могу бити већа од 350.000,00 динара
4) За успостављање система видеонадзора на раскрсницама тражена средства не могу бити већа од 1.500.000,00 динара.

Укупан износ тражених средстава по свим тачкама конкурса не може бити већи од 2.100.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Опширније