Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

Рок: 
29. фебруар 2024. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се користити за суфинансирање реализације пројеката штедљиве унутрашње расвете у јавним установама, које је основала Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе (општина/град) са територије АП Војводине, за замену унутрашње расвете и то: замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме.

Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња - члан 3. Закона о јавним службама.

Опширније