Изазов за иновативна решења за зелену транзицију српске привреде

Рок: 
31. март 2023. године
Институција: 
UNDP

Циљ овог Изазова је да подржи спровођење иновативних пословних решења у свих 5 области Зелене агенде за Западни Балкан:

•    декарбонизација - смањење зависности од фосилних горива и прелазак на обновљиве изворе енергије,
•    циркуларна економија - очување и ефикасније коришћење природних ресурса,
•    смањење загађења животне средине и ваздуха,
•    заштита и очување природе и биолошке разноврсности, и
•    успостављање одрживих система за снабдевање храном и рурални развој.

На Изазов могу да се пријаве јавна, приватна и социјална предузећа, истраживачке институције, организације цивилног друштва, локалне самоуправе и управљачи заштићених подручја, појединачно или удружено.

Најбољи пристигли предлози добиће менторску и техничку подршку за даљи развој, док ће за најуспешније међу њима бити обезбеђено суфинансирање како би се применила у пракси.

Опширније