Иновациони ваучери

Рок: 
до утрошка средстава
Институција: 
Фонд за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност расписао је нови јавни позив за доделу иновационих ваучера, који су намењени микро, малим и средњим предузећима да користе услуге академског сектора како би побољшали своје производе, процесе и услуге и тиме подигли ниво иновативности својих производа и постали конкурентнији на тржишту.

Иновационим ваучером се финансира до 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара.

Опширније