ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ УПИСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ

02.10.2020.

Едукација на теме из области уписа права јавне својине и управљања имовином намењена запосленима у Граду Новом Саду и општинама Апатин и Сремски Карловци одржана је од 30. септембра до 2. октобра 2020. године, у Орашцу.

Тродневна едукација има за циљ унапређење стручних капацитета запослених у три локалне самоуправе које учествују у реализацији пројекта ”Оснаживање локалних система управљања јавном имовином”. Теме обуке биле су: примена правне регулативе којима се уређује област уписа права својине на непокретностима и импликације на рад стручних служби јединица локалне самоуправе, вођење евиденције непокретности у јавној својини и управљање јавном имовином.

Пројекат “Оснаживање локалних система управљања јавном имовином” вредан je 242.860,18 евра, започет је 22. децембра 2018. године и траје 24 месеца. Реализује се у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).