Два конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Рок: 
9. април 2021. године – пчеларство, 1. децембар 2021. године - опрема и систем за наводњавање
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног Фонда Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже

Предмет Конкурса о додели средстава за субвенционисање камате на кредите Развојног фонда Војводине за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже јесте реализација утврђених права и обавеза између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Развојног фонда Војводине, у вези са учешћем у субвенционисању трошкова накнаде камате кредита за кориснике кредита, по расписаним конкурсима Фонда за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2021. години

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној Покрајини Војводини.

Опширније