Слободне локације

Нови Сад има слободне локације различитих намена. Локације се продају путем јавне аукције. Листу слободних локација са описом можете погледати у наставку:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

1 РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rumenka-podcentar-jovana-jovanovica-zmaja.html

2 ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/veternik-vuka-karadica.html

3 Петроварадин - Транџамент

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/petrovaradin-trandament-ul-kamenichki-put.html

4 Римски шанчеви- Улица Јегричка https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-ulica-jegrichka.html
5 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-...
6 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-...
7 Футог - Соње Маринковћ https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/futog-ulica-sone-...

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1 Улица Нова

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/novi-sad...

2 Петроварадин Мишелук III -1 https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/petrovar...
3  Петроварадин Мишелук III -2 https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/petrovar...
4  Петроварадин Мишелук III -3 https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/petrovar...
5  Угао Футошког пута и Булевара Патријарха Павла https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/novi-sad...
6 Сремска Каменица - Улица Нова - Јужно од улице Војводе Путника https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/6-sremsk...

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1 КИСАЧ - Светосавска улица

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kisach-svetos...

2 АДИЦЕ  - Улица Жичка

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/adice-ulica-z...

3 КАЋ - Улица Стефана Немање

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kac-ulica-ste...

4 АДИЦЕ  - Улица Жичка https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/adice-ulica-z...
7 Буковац - Бранка Ћопића  https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/bukovac-ulica...