Архива конкурса

07/11/2014 - 15:50
Рок: 
Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године, до 12 часова.
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
Опширније
07/11/2014 - 15:43
Рок: 
Конкурс је отворен до 14.11.2014. године до 12 часова
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност половa
Опширније
07/11/2014 - 15:01
Рок: 
Рок за подношење захтева, у писарници надлежне филијале НСЗ на територији АП Војводине, је до 14. новембра 2014. године до 15,00 часова
Институција: 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ
Опширније

Pages