Gradske uprave

Poslove lokalne samouprave utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom Grada Novog Sada i drugim propisima, kao i poslove koje Republika Srbija, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodina, iz svoje nadležnosti povere jedinicama lokalne samouprave, obavljaju gradske uprave obrazovane Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada.

Gradska uprava za komunalne poslove
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4882-987
Faks: 021/6612-204
Imejl: zoran.stanojevic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-komunalne-poslove-0

Gradska uprava za saobraćaj i puteve
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/529-721
Faks: 021/529-721
Imejl: suzana.savic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-saobracaj-i-puteve

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove
Adresa: Školska 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/452-133
Faks: 021/452-133
Imejl: urbanizam@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradevinske-poslove-0

Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Adresa: Rumenačka 110a, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/421-109
Faks: 021/529-236
Imejl: zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: https://environovisad.rs

Gradska uprava za privredu
Adresa: Rumenačka 110a, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/6624-282, 021/6614-085
Faks: 021/423-039
Imejl: sasa.bilinovic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: https://privredans.com/?script=lat

Gradska uprava za finansije
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/529-238
Faks: 021/472-14-65
Imejl: finans@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-finansije

Gradska poreska uprava
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4871-751
Faks: 021/4871-752
Imejl: gpu@novisad.rs
Veb-sajt: https://gpu.novisad.rs/lat/first

Gradska uprava za obrazovanje
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4882-968, 021/4882-930
Faks: 021/4882-968
Imejl: obrazovanje@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-obrazovanje

Gradska uprava za kulturu
Adresa: Bulevar cara Lazara 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/451-719, 021/439-013
Faks: 021/451-719
Imejl: kultura@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://www.kultura.novisad.rs/lat

Gradska uprava za sport i omladinu
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/520-625
Faks: 021/520-625
Imejl: vlastimir.mastilovic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://www.sio.novisad.rs/

Gradska uprava za zdravstvo
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/529-812
Faks: 021/4882-840
Imejl: zdravstvo@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-zdravstvo-1

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/420-299
Faks: 021/4882-840
Imejl: upravasdz@novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-socijalnu-i-deciju-zastitu

Gradska uprava za inspekcijske poslove
Adresa: Dimitrija Tucovića 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4872-444 (centrala)
Faks: 021/4872-501
Imejl: nacelnik@inspekcija.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-inspekcijske-poslove-0

Gradska uprava za opšte poslove
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/6624-000
Faks: 021/6621-051
Imejl: branimir.radovanovic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-opste-poslove

Gradska uprava za propise
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/451-726
Faks: 021/4882-872
Imejl: zora.djordjevic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: http://novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-propise

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije
Adresa: Stevana Branovačkog 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4889-100
Faks: 021/4889-342
Imejl: office@ugzins.rs
Veb-sajt: https://ugzins.rs/

Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove
Adresa: Narodnog Fronta 53, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/489-00-00, 021/489-00-11
Faks: 021/466-959
Imejl: kontakt@imovina.novisad.rs
Veb-sajt: https://imovina.novisad.rs/

Služba za zajedničke poslove
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/529-770
Faks: 021/6616-248
Imejl: vojislav.joksovic@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: -

Direkcija za robne rezerve Grada Novog Sada
Adresa: Železnička 28, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/525-599
Faks: 021/527-071
Imejl: robne.rezerve@novisad.rs
Veb-sajt: -

Biro za pružanje pravne pomoći
Adresa: Vojvođanskih brigada 17, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/524-221
Faks: 021/524-651
Imejl: gordana.moravski@uprava.novisad.rs
Veb-sajt: -