Kapitalne investicije

Najznačajni investicioni poduhvat u 2016. godini je kompletno infrastrukturno opremanje oko 140.000 m² u Radnoj zoni Sever IV, na potezu od zaleđa Rafinerije „Novi Sad“ do...
Opširnije
Planirani most preko Dunava predstavlja produžetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) u pravcu juga. Izgradnjom ovog mosta povezaće se autoput (DP IA-1) sa Bačke strane sa...
Opširnije
Gradska deponija (Novi Sad) je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i Programima. Nalazi se u severnom delu građevinskog...
Opširnije
Duž Ulice Modene planirana je javna podzemna garaža kapaciteta oko 120 parking mesta po etaži, gde broj podzemnih etaža nije ograničen. Izgradnjom garaže postojeći parkinzi za...
Opširnije