Investirajte u Novi Sad

Uprava Grada Novog Sada konstantno radi na unapređenju poslovnog ambijenta, što potvrđuje veliki broj domaćih i stranih kompanija koje posluju u Novom Sadu i posedovanje regionalnog certifikata „Grad sa povoljnim poslovnim okruženjem“ (BFC SEE). Novi Sad je jedan od najperspektivnijih gradova u zemlji zahvaljujući prvenstveno prirodnom položaju i preduzetničkom duhu svojih građana, koji su uslovili razvoj prerađivačke industrije, transporta, trgovine i brojnih pratećih delatnosti, a u novije vreme došlo je do ekspanzije sektora informaciono-komunikacionih tehnologija.

Investitori koji izaberu Novi Sad kao mesto za ulaganje, mogu da konkurišu za podsticajne programe Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada. Uslov za dobijanje gradskih podsticaja jeste da su te investicije od značaja za privredni razvoj Novog Sada i da obezbeđuju otvaranje novih radnih mesta. Pregled podsticaja možete videti na: http://www.novisadinvest.rs/lat/node/343

Pored toga, Grad Novi Sad nudi investitorima atraktivne slobodne lokacije za razvoj poslovanja i podršku tokom celog procesa investiranja. Dodatne prednosti Novog Sada kao investicione destinacije su:

  • Povoljan geo-strateški položaj, na raskršću glavnih međunarodnih saobraćajnica. Autoput E-75, E-70 i železnica, povezuju Novi Sad sa centralnom i zapadnom Evropom i Malom Azijom. Reka Dunav, sa lukom i tri međunarodna rečna pristana, povezuje ga sa Atlantskim okeanom preko Kanala Dunav-Rajna-Majna i sa Crnim morem. Međunarodni aerodrom „Nikola Tesla“, u Beogradu, je svega 80 km od Novog Sada, a sportski aerodrom „Čenej“ 16 km od centra grada.
  • Ukupni izvozni potencijal od preko milijardu potrošača, zahvaljujući ugovorima o slobodnoj trgovini, sa zemljama CEFTA, EFTA, Rusije, Belorusije, Turske i Kazahstana, i preferencijalnim uslovima trgovine sa EU i SAD.
  • Postojanje Slobodne carinske zone Novi Sad koja pruža investitorima mogućnost obavljanja proizvodne i uslužne delatnosti bez plaćanja carinskih i poreskih dažbina.
  • Razvijeno tržište radne snage i institucionalna podrška zahvaljujući dobrom sistemu obrazovanja, od osnovnog do visokog, radu Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih institucija i programa za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Univerzitet u Novom Sadu, sa više od 50.000 studenata godišnje, je jedan od najvećih obrazovno-naučnih središta u Centralnoj Evropi.
  • Razvijeno tržište finansijskih usluga.