Tržište radne snage i obrazovne institucije

Radna snaga u Novom Sadu je stručna i visoko obrazovana, sa dobrim znanjem stranih jezika i kompetitivnim troškovima.

Registrovana zaposlenost u Gradu Novom Sadu, 2018. godina

Zaposleni u pravnim licima

124.685

Preduzetnici i zaposleni kod njih

24.116

Registrovani individualni poljoprivrednici

777

Ukupno

149.578

                                                                                                                                                                                                                   Izvor: Republički zavod za statistiku

Zaposleni u pravnim licima, preduzetnici i zaposleni kod njih, zaposlenost po sektorima delatnosti, 2018. godina

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.276

Rudarstvo

980

Prerađivačka industrija

22.551

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

1.888

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

2.259

Građevinarstvo

7.952

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

26.357

Saobraćaj i skladištenje

8.424

Usluge smeštaja i ishrane

5.811

Informisanje i komunikacije

8.886

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

4.483

Poslovanje nekretninama

662

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

10.147

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

7.785

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

8.117

Obrazovanje

10.807

Zdravstvena i socijalna zaštita

13.463

Umetnost, zabava i rekreacija

3.397

Ostale uslužne delatnosti

3.556

                                                                                                                                                                                                                Izvor: Republički zavod za statistiku

Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-jun 2019. godine iznosila je 82.123,00 dinara, a prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u istom periodu iznosila je 59.534,00 dinara.  

Ukupan broj nezaposlenih na kraju prve polovine 2019. godine iznosio je 12.644, a stopa nezaposlenosti je bila 8,4%.

Broj nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, stanje na dan 30.06.2019. godine

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Ukupno

1.917

444

1.913

3.874

86

1.070

3.277

46

17

12.644

Broj nezaposlenih prema starosti, stanje na dan 30.06.2019. godine

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Ukupno

146

625

1.624

1.607

1.583

1.479

1.435

4.145

12.644

                                                                                                                                       Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

UNIVERZITET U NOVOM SADU

U okviru Novosadskog univerziteta organizuju se i izvode akademske i strukovne studije različitih nivoa i konstantno se radi na usaršavanju obrazovnog sistema, ovaj proces u mnogome olakšava odlična saradnja sa svetskim univerzitetskim centrima. U 2010. godini Novosadski univerzitet je proslavio pola veka postojanja. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitetski centar u Srbiji, čine ga 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu:

  • Filozofski,
  • Poljoprivredni,
  • Tehnološki,
  • Pravni,
  • Fakultet tehničkih nauka,
  • Prirodno-matematički,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,
  • Medicinski fakultet,
  • Akademija umetnosti i
  • odeljenje Ekonomskog fakulteta (sa sedištem u Subotici).

Ukupan broj studenata u 2018/2019. godini je 48.939.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Univerziteta u Novom Sadu:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/#

VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE

U Novom Sadu visoko obrazovanje na strukovnim studijama se ostvaruje u tri visoke škole strukovnih studija: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

SREDNjE ŠKOLE

Mreža srednjih škola se sastoji od četiri gimnazije, osam stručnih škola (poljoprivredna, mašinska, elektrotehnička škola, dve tehničke, saobraćajna, medicinska i ekonomska), tri škole za umetničko obrazovanje (muzička, baletska i škola za dizajn) i škola za decu ometenu u razvoju. Srednje škole, prema podacima sa početka školske 2018/2019 godine, pohađa 15.901 učenik.

OSNOVNE ŠKOLE

U Gradu postoje 34 redovne osnovne škole za obrazovanje i vaspitanje učenika od prvog do osmog razreda, tri umetničke škole za učenike osnovnoškolskog uzrasta (dve muzičke i baletska škola), škola za obrazovanje dece ometene u razvoju i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih i program za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog  obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku. Osnovne škole, prema podacima sa početka 2018/2019 godine, pohađa 30.814 učenika.