Javna preduzeća

Javno preduzeće “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad
Adresa: Bulevar cara Lazara 3, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/455-144, 021/455-145
Faks: 021/455-395
Imejl: office@nsurbanizam.rs
Veb-sajt: www.nsurbanizam.rs

Izveštaji o radu: http://www.nsurbanizam.rs/finansijski_izvestaji_novo

 

Javno preduzeće “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad
Adresa: Sutjeska ulica 2, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4882-222
Faks: 021/66-11-125
Imejl: office@spens.rs
Veb-sajt: www.spens.rs

Izveštaji o radu: http://www.spens.rs/finansijski-izvestaji/

 

Javno gradsko saobraćajno preduzeće “Novi Sad” Novi Sad
Adresa: Futoški put 46, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4896-600
Faks: 021/6394-326
Imejl: gspns@ns.rs
Veb-sajt: www.gspns.rs

Izveštaji o radu: http://www.gspns.co.rs/dokumentacija