Pouzdan, pametan i siguran Internet za Pametne gradove - SocIoTal

Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu SocIoTal - „Pouzdan, pametan i siguran Internet za Pametne gradove /  A reliable, smart and secure Internet of Things for Smart Cities“ koji je odobren u okviru prorama Evropske unije FP7. Osnovna ideja projekta je da se dizajniraju i implementiraju alati i rešenja koji bi lјudima bez dovolјnog IT znanja, a naročito IoT (Internet of Things) omogućili da naprave aplikacije i sisteme koji mogu biti od koristi za njih i njihovo neposredno okruženje - zgradu u kojoj žive, ulicu, komšiluk. U okviru projekta su organizovane radionice u mesnim zajednicama na teritoriji Novog Sada i Beograda, gde je građanima omogućeno da daju predloge u skladu sa propozicijama projekta.  U okviru SocIoTal pilot projekta građani koji su se prijavili tokom radionica održanih u Novom Sadu i Beogradu imaće priliku da učestvuju u testiranju Pilot projekta „Lift supervizor“ koji omogućava automatsko praćenje pređene razdaljine lifta i automatsku detekciju kvara, kao i mogućnost da na kvar upozori korisnika lifta; „Raspoloženje grada“ pilot projekta koji će prikazati stepen sreće, tj. dobrog raspoloženja u gradu kroz tzv. indeks sreće - podatak koji čine parametri iz životne sredne dobijeni od senzora postavljenih po gradu kao i povratne reakcije građana: raspoloženje koje se detektuje kamerom pametnog telefona i upitnikom.Ukupna vrednost donacije za Grad Novi Sad je  39.240,00 evra, trajanje projekta je 36 meseci, a realizacija je počela 01. septembra 2013. godine.