Konkursi Ministarstva zaštite životne sredine

Rok: 
1. 14. februar 2023. godine; 2. 23. februar 2023. godine; 3. 27. februar 2023. godine; 4. 27. februar 2023. godine
Institucija: 
Minstarstvo zaštite životne sredine

1. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2023. godini (rok: 14. februar 2023. godine)

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zamljišta autohtonim vrstava drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, i to za:
-    pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije, a koja su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava
-    stvaranje vetrozaštitnih pojaseva
-    pošumljavanje u zaštićenim područjima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava
-    pošumljavanje gradskih šuma i parkova i drugih javnih površina
-    ostali vidovi pošumljavanja javnih površina u cilju zaštite životne sredine.

2. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. godini

Sredstva se dodeljuju jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, dok je obaveza korisnika sredstava da nakon realizacije projekta sprovodi monitoring otpadnih tokova sanirane i zatvorene nesanitarne deponije.

3. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2023. godini

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje nabavke i zamene kotlova na ekološki prihvatljiviji energent za domaćinstva na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim za domaćinstva koja već imaju mogućnost priključenja na daljinsko grejanje.

4. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godine

Sredstva se dodeljuju za nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, uključujući potrebne radove za realizaciju projekta, s ciljem smanjenja ispuštanja zagađujućih supstanci iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, osim za objekte koji već imaju mogućnost priključenja na daljinsko grejanje.

Opširnije