Javni poziv za podnošenje predloga projekata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u okviru Programa raspodele investiionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021. godinu

Rok: 
1. decembar 2020. godine
Institucija: 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja započelo je sa odgovarajućim pripremnim aktivnostima za izradu Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2021. godinu, a koji će se sprovoditi nakon usvajanja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.

Program raspodele investicionih sredstava Ministarstvaprosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvata finansiranje projekata: izgradnje, dogradnje, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, investicionog i tekućeg održavanja objekata i opremanje, ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova kao i unapređivanja istog u skladu sa novim standardima, shodno odredbama člana 187. stav 2 tačka 6) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/2020) i Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima („Sl. glasnik RS“ br. 51/2019).

Opširnije