Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2024. godini

Rok: 
26. februar 2024. godine
Institucija: 
Ministarstvo zaštite životne sredine

Sredstva se dodeljuju jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, dok je obaveza korisnika sredstava da nakon realizacije projekta sprovodi monitoring otpadnih tokova sanirane i zatvorene nesanitarne deponije u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/10) i Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RSˮ, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon).

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Opširnije